Denisa Strakova & Kelley Hurwitz Ahr - Vulnerability

Photographer:@kelleyhurwitzahrKelley Hurwitz Ahr
Model:@denisastrakovaofficialDenisa Strakova
Wardrobe Stylist:@shellstylingShelley Riley

Denisa Strakova & Kelley Hurwitz Ahr - Vulnerability

Photographer:@kelleyhurwitzahrKelley Hurwitz Ahr
Model:@denisastrakovaofficialDenisa Strakova
Wardrobe Stylist:@shellstylingShelley Riley